февруари 2017

20
фев.

Деменция

Деменция – честотата й нараства с възрастта. Тя е хронично протичаща и необратима. Постепенно се влошават подвижността, възможността за контрол на емоциите, настроението, гълтателните рефлекси. Хората с деменция губят умения да организират и планират. Стават напълно зависими от другите хора. Средата на такива болни трябва да е безопасна – да не се оставят без надзор. В домовете за стари хора

Read more