Дом за стари хора“ Света Анна“ – внимание и грижа

Дом „Света Анна“ с.Каменово общ.Нова Загора обл.Сливен е създаден през 2004г. като алтернатива на съществуващите държавни институции за възрастни хора.

Процедурата по прием е бърза и с минимални документи, обслужването отчита особеностите на настанените лица, които могат да дават препоръки относно организацията на работа и нашия персонал.

Домът „Света Анна“ е лицензиран от  АКСУ. Разполага с квалифициран персонал,обучен  за работа със възрастни и болни хора.Подходът е индивидуален към всеки от настанените.

17 години опит във сферата на социалните услуги.

Ясни договорни отношения със настанените лица или техните близки.

Домът Ви дава възможност да осигурите на своите близки и роднини,грижите от които имат нужда.

Тук се осъществява медицинско наблюдение,поддържащо лечение,предписано от лекар,здравни грижи,насочени към обгрижването на настанения,премахване на болката,осъществява се раздвижване и рехабилтация

Домашен уют под професионални грижи.

Юлия Качакова

/0889925943/

Среда

Домашен уют под професионални грижи

Спокойствие, домашен уют, приятели, бърз и безотказен прием.

Прочети още

Културни мероприятия

Организиране на културни мероприятия, честване на лични и официални празници.

Прочети още

Социални услуги

Възможност за самостоятелно организиране на личното време.

Прочети още

Предоставят се целогодишно социални услуги насочени към задоволяване на личните потребности на възрастните хора.

Прочети още