Дом за стари хора“ Света Анна“ – внимание и грижа

     Дом „Света Анна“ с.Каменово  обл.Сливен е създаден през 2004г. като алтернатива на съществуващите държавни институции за стари хора.

 Обслужването отчита индивидуалните  потребности и предпочитания на настанените лица , които могат да дават препоръки относно организацията на работа и нашия персонал.

 Домът “ Света Анна “ е лицензиран от  АКСУ . С 20 години опит във сферата на социалните услуги .

 Ясни договорни отношения със настанените лица или техните близки .

 Домът Ви дава възможност да осигурите на своите близки и роднини възможност да  въстановят  своите социални,битови и здравни  потребности .

 Тук се осъществява медицинско наблюдение,поддържащо лечение,предписано от лекар, здравни грижи , насочени към обгрижването на настанения , премахване на болката , осъществява се раздвижване и рехабилтация .

Домашен уют под професионални грижи .

Юлия Качакова

/0889925943/