Дом за стари хора“ Света Анна“ – внимание и грижа

     Дом „Света Анна“ с.Каменово  обл.Сливен е създаден през 2004г. като алтернатива на съществуващите държавни институции за стари хора.

Обслужването отчита индивидуалните  потребности на настанените лица, които могат да дават препоръки относно организацията на работа и нашия персонал.

Домът „Света Анна“ е лицензиран от  АКСУ с 18 години опит във сферата на социалните услуги.

Ясни договорни отношения със настанените лица или техните близки.

Домът Ви дава възможност да осигурите на своите близки и роднини,грижите от които имат нужда.

Тук се осъществява медицинско наблюдение,поддържащо лечение,предписано от лекар,здравни грижи,насочени към обгрижването на настанения,премахване на болката,осъществява се раздвижване и рехабилтация

Домашен уют под професионални грижи.

Юлия Качакова

/0889925943/