Дом за възрастни хора” Света Анна” – внимание и грижа

Дом “Света Анна” с.Каменово общ.Нова Загора обл.Сливен е създаден през 2004г. като алтернатива на съществуващите държавни институции за възрастни хора.

Процедурата по прием е бърза и с минимални документи, обслужването отчита особеностите на настанените лица, които могат да дават препоръки относно организацията на работа и нашия персонал.

Домът “Света Анна” е лицензиран от  МТСП.Разполага с квалифициран персонал,обучен  за работа със възрастни и болни хора.Подходът е индивидуален към всеки от настанените.14 години опит във сферата на социалните услуги.Ясни договорни отношения със настанените лица или техните близки.

Доверете се на опита.

 

За да се ориентирате сред многото домове за стари хора!

Ако търсите Дома в с.Каменово – първия открит в региона/     Сливен,Ямбол,Нова Загора/

-лоялен партньор без задължения и забавени плащания към доставчици

-професионален опит и квалификация

-обучен персонал,а не наети по програми от Бюрата по труда безработни лица

-24-часов пълен набор медико-социални грижи/личен лекар,консултации,медицински специалист,рехабилитация,социален работник,санитари./Стриктно следене на приема на лекарства,проверка на  кръвно налягане,кръвна захар,при нужда поставяне на системи,катетри,превръзки/

-сигурна среда и отлична хигиена

-здравословна храна

-разходки и забавления

-обратна връзка

НАМЕРИХТЕ НИ!

Домашен уют под професионални грижи.

Юлия Качакова

/0889925943/

Среда

Домашен уют под професионални грижи

Спокойствие, домашен уют, приятели, бърз и безотказен прием.

Прочети още

Културни мероприятия

Организиране на културни мероприятия, честване на лични и официални празници.

Прочети още

Социални услуги

Възможност за самостоятелно организиране на личното време.

Прочети още

Предоставят се целогодишно социални услуги насочени към задоволяване на личните потребности на възрастните хора.

Прочети още