Оценка в гериатрията – /първа част

chtОценка на ежедневната активност

-възможности за самообслужване,хигиена,домакинство,самостоятелно къпане,хранене,обличане,контрол над тазови резервоари

–наранявания,падания в предходните 12 месеца

–наличие на възможности за комуникация-използване на телефони и други технически  средства за общуване

-комуникативност- достъп до общности и хора със сходни интереси

-възможност за превоз и транспортиране

-управление на финанси

Оценка  на   храненето

-промени в теглото

-апетит

-проблеми с дъвкането и гълтането

-диета-подходяща ли е?

-невъзможност за пазаруване

-пропускане на хранене-липса на интерес към храната,намалено чувство за обоняние и вкус,прием на някои медикаменти

Психо-социална оценка

-самооценка

-семейство,приятели

-сам ли живее или с други хора

-битови условия в дома

-хоби

-финансови ресурси

Тази публикация ще ви помогне да си дадете оценка на ситуацията,в която се намират близките ви стари хора.Дано ви е полезна.

Юлия Качакова

 

Comments are closed.