Деменция – честотата й нараства с възрастта. Тя е хронично протичаща и необратима. Постепенно се влошават подвижността, възможността за контрол на емоциите, настроението, гълтателните рефлекси. Хората с деменция губят умения да организират и планират. Стават напълно зависими от другите хора. Средата на такива болни трябва да е безопасна – да не се оставят без надзор. В домовете за стари хора честотата на деменцията варира от 15 до 25%. Болните с деменция средно преживяват 7 години.

Comments are closed.