Услуги

Домът за стари хора „Света Анна“ предоставя целогодишно социални услуги насочени към задоволяване на личните потребности на старите  хора. Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата.

Внимание и грижа за настанените – санитарно-хигиенните условия в Дом за възрастни хора -“ Света Анна“ са на  високо ниво.Помещенията и условията са важни,но още по-важни са грижите,които ще получат старите хора.Те са индивидуални според нуждите на човека.Стимулираме и насърчаваме потенциала на настанените лица. Включване в живота на колектива- тихи игри,  разходки/включително и с инвалидна количка/ гостуване на близките всеки ден от седмицата,провеждане на телефонни разговори,четене на книти и вестници,телевизия,приятелски беседи,весели рождени  и имени дни.    

Видове социални услуги

  • Добре подддържана битова и жилищна обстановка
  • Хранене, отчитане на хранителните потребности и личния home_image_05избор.
  • Поддържане на лична хигиена.
  • Съдействие при осигуряване на предписаните лекарства.
  • Възможност за самостоятелно организиране на личното време.
  • Организиране на културни мероприятия, честване на лични и официални празници.
  • Възможност за лични контакти с роднини и близки на настанените лица.
  • Домът за стари хора „Света  Анна“ предлага на  настанените лица отлична социална среда, библиотека, телевизия, абонамент за вестници и списания. Възможност да запазят достойнството на старините си, да преоткрият спомените си, да продължат да общуват със старите си приятели и да открият нови.
  • Ако срещате затруднение в ежедневието си, доверете се на професионалните ни грижи.

Ние не сме болница или хоспис.Естествено вашите близки ще получат назначените им лекарства,така както са предписани.При спешен случай ще бъде подаден сигнал към Центъра за спешна помощ.Консултациите със личния лекар и специалисти са организирани според реалните нужди на възрастния човек.

Разумни цени

Съобразени с Вашите нужди

Цените за настаняване в Дом за възрастни хора “ Света Анна“ са съобразени  с добрите условия, индивидуалните 24-часови грижи и опита, натрупан  през годините.

Прочети още