За дома

Дом за възрастни хора “Света Анна” се намира в с. Каменово, Общ. Нова Загора, на 20км западно от гр. Сливен – на главен път София-Бургас /Е773/.Тук вашите близки ще получат подходящите  грижи и асистенция.Осигуряваме необходимото спокойствие на възрастния човек.Възможността да разчита на грижите  и подкрепата на специалисти за подобряване и поддържане на зравословното състояние и запазване на достойството му. Приемат се както здрави,така и  лежащо болни и трудноподвижни хора.Грижите са денонощни.В специално ремонтирани и обзаведени стаи се настаняват по двама или трима възрастни хора.Храненето е четирикратно.Храната е традиционна българска кухня,съобразена с потребностите на  възрастните хора-намалено количество на мазнини,ежедневно месно ястие,кисело мляко,плодове.

Стаите и помещенията са обзаведени според изискванията и подходите за грижа с настаняване на възрастни хора в следните направления –

-безопасност-сградата е на един етаж,липса на прагове и настилки/килими,пътеки/,стълби,които могат да доведат до падане и травми.Най-голям процент от инцидентите стават в банята -хлъзгави и мокри подове.В Дома няма самостоятелни бани.Къпането и личния тоалет се осъществява с асистент.

-стаите са обзаведени по модела на полуиндивидуалните стаи-всеки разполага кът за лично пространство,както и с достъп до общите помещения,за да се избегне самотата и изолацията на възрастния човек.   Стаите са обзаведени като жилищни,а не като хотелски или болнични. Помещенията са съобразени и специално оборудвани за нуждите на възрастните хора с необходимите помощни средства/тоалетни столове,инвалидни колички,антидекубитални душеци и възглавници,рамки,парапети.