Дом за възрастни хора“ Света Анна“ – внимание и грижа

18118606_737096359804402_7937429826214512101_n

Дом „Света Анна“ с.Каменово е създаден през 2004г. като алтернатива на съществуващите държавни институции за възрастни хора.

Процедурата по прием е бърза и с минимални документи, обслужването отчита особеностите на настанените лица, които могат да дават препоръки относно организацията на работа и нашия персонал.

Домът „Света Анна“ е лицензиран от  МТСП.Разполага с квалифициран персонал,обучен  за работа със възрастни и болни хора.Подходът е индивидуален към всеки от настанените.Над 13години опит във сферата на социалните услуги.Ясни договорни отношения със настанените лица или техните близки.

Доверете се на опита.

Жилищна и битова среда

Дом за възрастни хора „Света Анна“ се намира в с. Каменово, Общ. Нова Загора, на 20км западно от гр. Сливен – на главен път София-Бургас /Е773/..

Хранене и кетъринг

Седмичните менюта са съставени с цел да осигурявам балансиран хранителен режим,  изготвен според нуждите на настанените лица. Храната се приготвя от пресни и контролирани продукти при спазване на всички правила за хигиена и здравословно хранене, съгласувани с Агенцията по храните.

Лечение

Лекарствата на вашите близки трябва да бъдат осигурени според предписанията на личния лекар или специалистите,с които е консултиран.Ако според тях вашите близки имат нужда от рехабилитация,можете да изпратите рехабилитатор при нас или да приемете нашето предложение за лечебен масаж.

Санитарни услуги

Предлагаме грижа за поддържане на добрите битови условия-почистване,дезинфекция,пране.Наличие на санитарни материали.Добър микро климат и безопасност на настанените лица.

Среда

Домашен уют под професионални грижи

Спокойствие, домашен уют, приятели, бърз и безотказен прием.

Прочети още

Културни мероприятия

Организиране на културни мероприятия, честване на лични и официални празници.

Прочети още

Социални услуги

17861809_726198354227536_1420510653283843529_n

Възможност за самостоятелно организиране на личното време.

Прочети още

10342763_286525824861460_7546674269071244600_n

Предоставят се целогодишно социални услуги насочени към задоволяване на личните потребности на възрастните хора.

Прочети още